Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2014

hlaskology
16:32
hlaskology
16:30
hlaskology
16:30
hlaskology
16:30
hlaskology
16:29
hlaskology
16:29
hlaskology
16:28

July 13 2014

hlaskology
19:27
0463 d37e 500
Reposted byplhdidlugiwarkoczmarcziPaseroVirusExfeletesrexnoctucorrodecesarzcontroversialpiwakRedPennyjestjuzwiosnaoskialicjaktoraniewrocilazkrainyczarowkatastrofonirvana27666kaciawmacounBrakeyourlimbsdancingshampainzoraxtawgopixzamknioczynosferatKurkaWyluzujDaarox-exunhappyskwasmilosz

July 12 2014

hlaskology
21:14
hlaskology
21:12
hlaskology
21:10
4637 c07d 500
Reposted byweaponszombiekraskohunsonwiasorekponurykosiarzPanJeffmoreorlessJaanis93
hlaskology
21:09
4048 d429 500
Reposted bykadreig33kyweapons
hlaskology
21:05
Play fullscreen
Reposted byplzembata
hlaskology
21:05
Play fullscreen
 Łęcka ty kurwo
Reposted bypl pl

July 11 2014

hlaskology
21:35

July 10 2014

hlaskology
18:08
5493 3435 500
Są tu jakieś uekowce/przyszłe uekowce?
Reposted bypl pl

July 09 2014

hlaskology
22:02
2924 80d6
Świetlicki, mój mistrz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viapanimruk panimruk
21:59
7663 5852

A. Bursa ‘Miłość’.

Source: Ladymardy.

hlaskology
21:58


  Thom Yorke, Grimes, Trust, Björk
  source: http://ywelina.tumblr.com/
Reposted fromiblameyou iblameyou viapanimruk panimruk
hlaskology
21:57
- Tylko tego nauczyło cię życie? Odchodzić? 
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl