Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

hlaskology
15:02
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia

November 28 2014

hlaskology
21:38

September 18 2014

hlaskology
19:55
Play fullscreen
Reposted bypltosiaacover-my-eyesGaugan

September 08 2014

hlaskology
18:02
Używasz tego starego maila jeszcze?

August 16 2014

hlaskology
10:38

July 23 2014

hlaskology
19:10
0941 db3e
praktyczne porady dla wszystkich pilotów
Reposted byoskiplmichalkoziolPaseroVirustishkasucznikwrafaggieerzetkalubiew0inkwizytor

July 16 2014

hlaskology
17:29
6217 29ac
Reposted byplmichalkoziol
hlaskology
16:40
hlaskology
16:40
hlaskology
16:40
Play fullscreen
taka przyprawiająca o dreszcze płacząca dziewczynka 
hlaskology
16:39
4045 bd3e
to je specnaz, tego nie pomalujesz
Reposted bykatzenpongReisagainstponurykosiarz
hlaskology
16:35
hlaskology
16:35
hlaskology
16:34
hlaskology
16:34
hlaskology
16:33
hlaskology
16:33
hlaskology
16:33
hlaskology
16:32
hlaskology
16:32
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć.
— ,,Poranek" Edward Stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl